Yeni Sayfa 1
 
Yeni Sayfa 2
Yerden Isıtma Sistemleri
Açık Alan Isıtma Sistemleri
Endüstriyel Isıtma Sistemleri
Ticari Isıtma Sistemleri
Merkezi Isıtma Sistemleri
Bireysel Isıtma Sistemleri
Proses Isıtma Sistemleri
Radyant Isıtıcılar
Üflemeli Isıtıcılar
Hava Perdeleri
Kaskad Kazan Sistemleri
Yer Tİpi Kazanlar
Yoğuşamlı Kombiler
Hermetik Kombiler
Hermetik Sobalar
Boylerler
Soğutma Sistemleri
Havalandırma Sistemleri
Yangın Sistemleri
Buhar Sistemleri
Baca Sistemleri
Diğer Soğutma
Diğer Isıtma
 
haber
Havalandırma
Geleneksel konutlarda havalandırma, kapı ve pencerenin açılması veya buralardan sızan hava ile doğal olarak gerçekleşir. Enfiltrasyonda (sızıntı) olan hava değişimi normal hallerde 0.3 – 0.7 değişim/saat mertebesindedir ki bu yeterli olabilmektedir. Ancak son yıllarda iki yöndeki gelişmeler konutlarda mekanik havalandırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bunlardan birincisi yapı tekniğindeki gelişmelerdir. Örneğin giydirme cephe yapılarda doğal yolla ve pencerelerin açılması ile havalandırma imkanı ortadan kalkmaktadır. İkinci ve daha genel olan mekanik havalandırma zorunluluğu ise yapılarda enerji tasarrufu ile ilgili alınan önlemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin pencere oranları küçülmüş ve pencere, dış kapı, balkon kapısı gibi dışa bakan yapı elemanlarının sızdırmazlığı son derece azaltılmıştır (Özellikle PVC kapı ve pencerelerde hava sızdırganlık katsayısı normal ahşap tek pencerelere göre on beş kat azalmıştır). Bütün bunlardan dolayı konutlarda da mekanik havalandırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Konutlarda gerekli havalandırma 2700 m3/h değerinden düşük olmamak şartı ile, hava değişim sayısı n=0.5–1 (değişim/h) alınabilir. Küçük hacimlerde sigara içilmesi halinde saatte bir hava değişimi daha uygundur.

Konut mutfaklarında aspiratör debisi 1800 m3/h değerini sağlayabilmeli ve debi ayarlanabilir olmalıdır. Mutfak bacaları bağımsız veya şönt baca biçiminde olmalıdır. Aspiratörün baca bağlantısında f125 mm veya f150 mm metal konulmamalıdır. Esnek alüminyum kanallar kir toplaması nedeniyle önerilmez. Bu amaçla kullanılan f100 PVC borular ise
yangın tehlikesi ve ses nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır. Konut mutfaklarında veya küçük mutfaklarda davlumbaz da kullanılabilir.

Konutlarda banyo ve tuvaletlerinde mekanik havalandırmaları tavsiye edilir. Banyo buharları mantar oluşmasına ve aynaların kararmasına, metalik yüzeylerin paslanmasına neden olur.Ayrıca tuvaletlerdeki kokunun eve yayılması istenmez. Bu nedenle kullanılacak banyo aspiratörleri küvet üzerine yerleştirilmeli ve bunların ortama yayılmadan dışarı atılması sağlanmalıdır. Banyo ve tuvaletler için kesintili çalışan sistemlerde hava debisi 90 m3/h tavsiye edilmektedir. Sürekli çalışan sistemlerde bu değer 36 m3/h değerine düşmektedir. Ayrıca banyoda, saatte on hava değişimi sağlanması da tavsiye edilen bir başka değerdir. Kazan dairelerinde havalandırma hem yanma havasının karşılanmasını hem de ortamda oluşan dumanların atılmasını sağlar. Kazan dairelerinde saatte 5 defa hava değişimi seçilmelidir. Besleme fanları egzoz fanlarından %25 büyük seçilmelidir.

 
Anasayfa

 Copyright 2009 © Dalaklı Mühendislik Her hakkı saklıdır.